پنجشنبه 28 شهريور 1398 - 20 محرم 1441
  آمارسایت
مهمان : 3
اعضا عضو سایت : 21
اعضا آنلاین : 0
امروز : 377
ديروز : 3022
ماه : 176493
سال جاری : 1517042
تعدا مطالب : 2196
كل : 1518042
 
تاریخ : شنبه 9 تير 1397
کد 2994

مناقصه 2/97 خرید تجهیزات سرور hpdl380g9

آگهي مناقصه شماره  2 /97  ( یک   مرحله اي )
شركت مخابرات ايران - منطقه آذربايجان شرقي در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات سرور HPDL380G9   طبق لیست ،  شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه اقدام نمايد.  (ارائه شناسه ملي براي اشخاص حقوقي الزامي مي باشد.)
کليه  شرکت های   واجد شرايط  مي توانند از تاريخ نشر نوبت اول آگهي بمدت ده روز پس از واريز مبلغ 50000 ريال شناسه واريز مستمر 110008085198  به حساب 1632323221 نزد بانك ملت شعبه تبريز جهت دريافت اسنادمناقصه به آدرس اينترنتي ((www.eatc.ir)) و يا به اداره خريد وقرار داد هاي اين منطقه  واقع در اول شهرك زعفرانيه ساختمان مخابرات طبقه سوم مراجعه و اسناد تكميل شده را در مهلت مقرر به دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد درج گرديده و بديهي است اين منطقه  در رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار مي باشد.
* نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه : واريزي نقدي يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي بملبغ 000 /000 /200 ريال
 * مهلت فروش اسناد:   چهار شنبه 20/4/97
 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه :یکشنبه 31/4/97
* زمان و محل گشايش پيشنهادها:  روز دوشنبه 1/5/97  ، اتاق كمسيون معاملات
* شماره تلفن هاي تماس 33399307 شماره دورنگار :  33399301
  • نوشته شده
  • در شنبه 9 تير 1397
  • ساعت 13
  • توسط سهیلا کلاهی
  • تعداد بازدید 1638
نظرات شما
captcha refresh