جمعه 28 دي 1397 - 12 جمادى الأولى 1440
  آمارسایت
مهمان : 28
اعضا عضو سایت : 19
اعضا آنلاین : 0
امروز : 50
ديروز : 2193
ماه : 62272
سال جاری : 164381
تعدا مطالب : 1884
كل : 165381
 
تاریخ : سه شنبه 21 فروردين 1397
کد 2862

23/96 خرید انواع دیزل ژنراتور

آگهي تجدید مناقصه شماره  23 /96  ( دو مرحله اي )
شركت مخابرات ايران - منطقه آذربايجان شرقي در نظر دارد : نسبت به خرید انواع دیزل ژنراتور  طبق ليست، شرايط و مشخصات فني مندرج در اسناد از طريق مناقصه  اقدام نمايد.  (ارائه شناسه ملي براي اشخاص حقوقي الزامي مي باشد.)
کليه  شرکت هاي واجد شرايط  مي توانند از تاريخ نشر نوبت اول آگهي بمدت ده روز پس از واريز مبلغ 50000 ريال شناسه واريز مستمر 110008085198  به حساب 1632323221 نزد بانك ملت شعبه تبريز جهت دريافت اسنادمناقصه به آدرس اينترنتي ((www.eatc.ir)) و يا به اداره خريد وقرار داد هاي اين منطقه  واقع در اول شهرك زعفرانيه ساختمان مخابرات طبقه سوم مراجعه و اسناد تكميل شده را در مهلت مقرر به دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد درج گرديده و بديهي است اين منطقه  در رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار مي باشد.
* نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه : واريزي نقدي يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي بملبغ 000 /000 /530 ريال
 * مهلت فروش اسناد : 29/01/1397
 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه :09/02/1397
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه 10/02/1397 ، اتاق كمسيون معاملات
* شماره تلفن هاي تماس 33399316 شماره دورنگار :  333399301
شرکت مخابرات ايران منطقه آذربايجان شرقي
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 21 فروردين 1397
  • ساعت 09
  • توسط سهیلا کلاهی
  • تعداد بازدید 1096
نظرات شما
captcha refresh