چهارشنبه 26 تير 1398 - 14 ذو القعدة 1440
  آمارسایت
مهمان : 19
اعضا عضو سایت : 19
اعضا آنلاین : 0
امروز : 1740
ديروز : 1909
ماه : 55141
سال جاری : 1278924
تعدا مطالب : 2097
كل : 1279924
 
 آرشیومناقصه ها
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

28/94
خرید ماژول یکسو کننده
* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 25/8/94 روز دوشنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 8/9/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات9/9/94

0
دوشنبه 18 آبان 1394

12/94
واگذاري نگهداري شبكه كابل ،هوايي وmdf مراكز تلفني امام ، شهيدرجائي ومجتمع مخابراتي شهرستان بناب
مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 12/8/94 روز سه شنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 24/8/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات تاریخ 25/8/94

0
يکشنبه 3 آبان 1394

25/94
خريد دوسري دکل 54 متري سه پايه خود ايستا
مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 12/8/94 روز سه شنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 24/8/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات25/8/94
* شماره تلفن هاي تماس : 3399304 3 شماره دورنگار : 33399301

0
يکشنبه 3 آبان 1394

18/94
واگذاري عمليات حفاري و کابلکشي خاکي ومفصلبندي درشهرستان جلفا
* مهلت فروش اسناد : 07/07/1394
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : 19/07/1394
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات20/7/1394

0
چهارشنبه 25 شهريور 1394

17/94
خريدکابل 150*1 افشان و کابل نمره 300 مسی افشان روکشدار
* مهلت فروش اسناد : 23/06/1394
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : 05/07/1394
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات6/07/1394

0
دوشنبه 16 شهريور 1394

12/94
موضوع نگهداري شبكه كابل ،هوايي وmdf مراكز تلفن امام و رجائي شهرستان بناب
مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 18/6/94
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : تا تاریخ 29/6/94
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات30/6/94
* شماره تلفن هاي تماس : 2- 33399303 شماره دورنگار : 33399301

.
يکشنبه 8 شهريور 1394

آگهی تمدید مناقصه شماره 13/94

.
شنبه 3 مرداد 1394

6/94
خريدانواع کابل خاکي
* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 30/04/1394
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 11/5/94
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات12/5/94

.
دوشنبه 15 تير 1394

94/13
خرید تجهیزات دسترسی شبکه دیتا
* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 10/4/1394
مهلت نهایی نمودن lom:17/04/1394
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 04/05/1394
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات05/05/1394

.
دوشنبه 1 تير 1394