چهارشنبه 26 تير 1398 - 14 ذو القعدة 1440
  آمارسایت
مهمان : 39
اعضا عضو سایت : 19
اعضا آنلاین : 0
امروز : 1694
ديروز : 1909
ماه : 55095
سال جاری : 1278878
تعدا مطالب : 2097
كل : 1279878
 
 آرشیومناقصه ها
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

تمدید 13/95

تمدید 13/95

تمدید 13/95
شنبه 18 دي 1395

تمدید 13/95

تمدید 13/95

تمدید 13/95
شنبه 18 دي 1395

تمدید 13/95

تمدید 13/95

تمدید 13/95
يکشنبه 5 دي 1395

95/13خرید رادیو ip * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 25/9/95 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 5/10/95 * زمان و محل گشايش پيشنهادها:روز دوشنبه 6/10/95 ، اتاق كمسيون معاملات * شماره تلفن هاي تماس : 33399304 شماره دورنگار

13/95 خرید رادیو ip * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 25/9/95 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 5/10/95 * زمان و محل گشايش پيشنهادها:روز دوشنبه 6/10/95 ، اتاق كمسيون معاملات * شماره تلفن هاي تماس : 33399304 شماره دورنگار

13/95 خرید رادیو ip * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 25/9/95 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 5/10/95 * زمان و محل گشايش پيشنهادها:روز دوشنبه 6/10/95 ، اتاق كمسيون معاملات * شماره تلفن هاي تماس : 33399304 شماره دورنگار
شنبه 20 آذر 1395

95/13 موضوع خرید رادیو IP BASE * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 25/9/95 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 5/10/95 * زمان و محل گشايش پيشنهادها:روز دوشنبه 6/10/95 ، اتاق كمسيون معاملات * شماره تلفن هاي تماس : 33399304 شماره دورنگار 33399301

95/13 موضوع خرید رادیو IP BASE * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 25/9/95 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 5/10/95 * زمان و محل گشايش پيشنهادها:روز دوشنبه 6/10/95 ، اتاق كمسيون معاملات * شماره تلفن هاي تماس : 33399304 شماره دورنگار 33399301

95/13 موضوع خرید رادیو IP BASE * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 25/9/95 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 5/10/95 * زمان و محل گشايش پيشنهادها:روز دوشنبه 6/10/95 ، اتاق كمسيون معاملات * شماره تلفن هاي تماس : 33399304 شماره دورنگار 33399301
چهارشنبه 17 آذر 1395

تمدید آگهی تجدید مناقصه 2/95

تمدید آگهی تجدید مناقصه 2/95

تمدید آگهی تجدید مناقصه 2/95
شنبه 6 شهريور 1395

تجدید آگهی 95/2 خرید تجهیزات سیستم انتقال ptn

تجدید آگهی 95/2 خرید تجهیزات سیستم انتقال ptn

تجدید آگهی 95/2 خرید تجهیزات سیستم انتقال * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 27/5/95 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 7/6/1395 * زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه مورخ 8/6/95 ، اتاق كمسيون معاملات * شماره تلفن هاي تماس : 33399304 شماره دورنگار 33399301 ptn
دوشنبه 18 مرداد 1395

آگهي تمدید و اصلاحیه مناقصه 9/95

آگهي تمدید و اصلاحیه مناقصه 9/95

آگهي تمدید و اصلاحیه مناقصه 9/95
سه شنبه 1 تير 1395

95/12 خريد تجهیزات 30 -DLC

95/12 خريد تجهیزات 30 -DLC

95/12 خريد تجهیزات 30 -DLC * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 12/4/95 شنبه * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 27/4/95 یکشنبه * زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه 28/4/95 ، اتاق كمسيون معاملات مهلت نهائی نمودن lom حداکثر تا تاریخ 23/4/95
سه شنبه 1 تير 1395

10/95 کابلکشی در مراکز تلفن ناحیه 1و 2 شهرستان تبریز

10/95 کابلکشی در مراکز تلفن ناحیه 1و 2 شهرستان تبریز

10/95 کابلکشی در مراکز تلفن ناحیه 1و 2 شهرستان تبریز
چهارشنبه 19 خرداد 1395