سه شنبه 28 دي 1395 - 18 ربيع الثاني 1438 - 17 ژانویه 2017
اوقات شرعی 
 
  آمار سايت
امروز : 1503
ديروز : 7438
ماه : 155061
 
 آرشیومناقصه ها
کلمه کلیدی
:
از
تا

12/94
موضوع نگهداري شبكه كابل ،هوايي وmdf مراكز تلفن امام و رجائي شهرستان بناب
مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 18/6/94
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : تا تاریخ 29/6/94
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات30/6/94
* شماره تلفن هاي تماس : 2- 33399303 شماره دورنگار : 33399301

.
يکشنبه 8 شهريور 1394

آگهی تمدید مناقصه شماره 13/94

.
شنبه 3 مرداد 1394

6/94
خريدانواع کابل خاکي
* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 30/04/1394
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 11/5/94
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات12/5/94

.
دوشنبه 15 تير 1394

94/13
خرید تجهیزات دسترسی شبکه دیتا
* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 10/4/1394
مهلت نهایی نمودن lom:17/04/1394
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 04/05/1394
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات05/05/1394

.
دوشنبه 1 تير 1394