چهارشنبه 27 دي 1396 - 29 ربيع الثاني 1439
  آمارسایت
امروز : 1192
ديروز : 6944
ماه : 150825
 
 آرشیومناقصه ها
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

8/96 موضوع خرید پلنت یکسو کننده

8/96 موضوع خرید پلنت یکسو کننده
دوشنبه 22 خرداد 1396

3/96 خرید انواع یونیت و sfp های سیستم s385zte مهلت تحویل اسناد تا روز یکشنبه 28/3/96 تمدید گردید

3/96 مهلت تحویل اسناد تا روز یکشنبه 28/3/96 تمدید گردید ذ
چهارشنبه 17 خرداد 1396

3/96 خرید انواع یونیت و sfp های سیستم s385zte مهلت تحویل اسناد تا روز یکشنبه 28/3/96 تمدید گردید

3/96 مهلت تحویل اسناد تا روز یکشنبه 28/3/96 تمدید گردید ذ
چهارشنبه 17 خرداد 1396

تمدید آگهی مناقصه 95/15

تمدید آگهی مناقصه 95/15
سه شنبه 10 اسفند 1395

0

تمدید 15/95 900 دستگاه ont

900 دستگاه ont
سه شنبه 10 اسفند 1395

20/95

20/95 نگهداری شبکه کابل و هوائی با mdf شهرستان تبریز

20/95 نگهداری شبکه کابل و هوائی با mdf شهرستان تبریز
چهارشنبه 4 اسفند 1395

95/19

95/19 تامین خودروهای استیجاری
دوشنبه 18 بهمن 1395

0

95/16

واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ، سیستم های برودتی و پست های برق منصوبه در ساختمان های مخابراتی
چهارشنبه 13 بهمن 1395

آگهي مناقصه شماره  17 /95  ( دو  مرحله اي )

17/95 واگذاری و نگهداری کلیه تجهیزات منصوبه مرکز تلفن شهید تجلایی شهرستان تبریز مهلت فروش اسناد :تا تاریخ 20/11/1395 روز چهار شنبه * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 1/12/95 روز یکشنبه * زمان و محل گشايش پيشنهادها: 2/12/95 روز دوشنبه ، اتاق كمسيون معاملات
سه شنبه 12 بهمن 1395

آگهي مناقصه شماره  17 /95  ( دو  مرحله اي )

17/95 واگذاری و نگهداری کلیه تجهیزات منصوبه مرکز تلفن شهید تجلایی شهرستان تبریز مهلت فروش اسناد :تا تاریخ 20/11/1395 روز چهار شنبه * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 1/12/95 روز یکشنبه * زمان و محل گشايش پيشنهادها: 2/12/95 روز دوشنبه ، اتاق كمسيون معاملات
سه شنبه 12 بهمن 1395