سه شنبه 8 فروردين 1396 - 28 جمادى الثانية 1438 - 28 مارس 2017
 آرشیومناقصه ها
کلمه کلیدی
:
از
تا

تمدید 13/95

تمدید 13/95

تمدید 13/95
شنبه 18 دي 1395

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395

واگذاری نصب، نگهداری و پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی در سطح استان

واگذاری نصب، نگهداری و پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی در سطح استان* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 05/11/1394 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه :تا تاریخ 18/11/1394 * زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات19/11/1394
چهارشنبه 23 دي 1394

واگذاری نصب، نگهداری و پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی در سطح استان

94/33واگذاری نصب، نگهداری و پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی در سطح استان* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 05/11/1394 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه :تا تاریخ 18/11/1394 * زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات19/11/1394 -

-
چهارشنبه 23 دي 1394

94/35 کابلکشی خاکی و مفصلبندی در هشترود

* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 23/10/94 روز چهارشنبه * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : تا تاریخ 4/11/94 روز یکشنبه * زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات5/11/94

0
دوشنبه 14 دي 1394

34/94

34/94واگذاري عملیات حفاری و کابلکشی خاکی ومفصلبندی درشهرستان جلفا مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 15/10/94* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : تا تاریخ 27/10/94* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات28/10/94

0
شنبه 5 دي 1394

تجدید مناقصه 22/94 برای بار دوم

تجدید مناقصه 22/94 برای بار دوم خريد دو دستگاه فايروال

0
شنبه 28 آذر 1394

94/32
نسبت به واگذاري مراقبت ، کنترل و نگهداري با مصالح کليه تجهيزات منصوبه مراکز تلفن دکتر حسابی، شیخ شهاب و ltx شهرستان اهر
* مهلت فروش اسناد : از تا تاریخ 1/10/94
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 13/10/94
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات14/10/94

.
چهارشنبه 18 آذر 1394

30/94
نصب حوضچه و کافونوری در سطح استان
* * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 10/9/94 روز سه شنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 22/9/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات23/9/94
* شماره تلفن هاي تماس : 3 - 33399302 شماره دورنگار : 33399301

.
يکشنبه 1 آذر 1394