سه شنبه 28 دي 1395 - 18 ربيع الثاني 1438 - 17 ژانویه 2017
اوقات شرعی 
 
  آمار سايت
امروز : 1546
ديروز : 7438
ماه : 155104
 
 آرشیومناقصه ها
کلمه کلیدی
:
از
تا

34/94

34/94واگذاري عملیات حفاری و کابلکشی خاکی ومفصلبندی درشهرستان جلفا مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 15/10/94* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : تا تاریخ 27/10/94* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات28/10/94

0
شنبه 5 دي 1394

تجدید مناقصه 22/94 برای بار دوم

تجدید مناقصه 22/94 برای بار دوم خريد دو دستگاه فايروال

0
شنبه 28 آذر 1394

94/32
نسبت به واگذاري مراقبت ، کنترل و نگهداري با مصالح کليه تجهيزات منصوبه مراکز تلفن دکتر حسابی، شیخ شهاب و ltx شهرستان اهر
* مهلت فروش اسناد : از تا تاریخ 1/10/94
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 13/10/94
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات14/10/94

.
چهارشنبه 18 آذر 1394

30/94
نصب حوضچه و کافونوری در سطح استان
* * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 10/9/94 روز سه شنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 22/9/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات23/9/94
* شماره تلفن هاي تماس : 3 - 33399302 شماره دورنگار : 33399301

.
يکشنبه 1 آذر 1394

22/94
خريد دو دستگاه فايروال
* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 4/9/94 روز چهارشنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : تا تاریخ 15/9/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات16/9/94 روز دوشنبه
* شماره تلفن هاي تماس : 33399307 شماره دورنگار : 33399301

0
سه شنبه 26 آبان 1394

28/94
خرید ماژول یکسو کننده
* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 25/8/94 روز دوشنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 8/9/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات9/9/94

0
دوشنبه 18 آبان 1394

12/94
واگذاري نگهداري شبكه كابل ،هوايي وmdf مراكز تلفني امام ، شهيدرجائي ومجتمع مخابراتي شهرستان بناب
مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 12/8/94 روز سه شنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 24/8/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات تاریخ 25/8/94

0
يکشنبه 3 آبان 1394

25/94
خريد دوسري دکل 54 متري سه پايه خود ايستا
مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 12/8/94 روز سه شنبه
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 24/8/94 روز یکشنبه
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات25/8/94
* شماره تلفن هاي تماس : 3399304 3 شماره دورنگار : 33399301

0
يکشنبه 3 آبان 1394

18/94
واگذاري عمليات حفاري و کابلکشي خاکي ومفصلبندي درشهرستان جلفا
* مهلت فروش اسناد : 07/07/1394
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : 19/07/1394
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات20/7/1394

0
چهارشنبه 25 شهريور 1394

17/94
خريدکابل 150*1 افشان و کابل نمره 300 مسی افشان روکشدار
* مهلت فروش اسناد : 23/06/1394
* مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : 05/07/1394
* زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات6/07/1394

0
دوشنبه 16 شهريور 1394