سه شنبه 28 دي 1395 - 18 ربيع الثاني 1438 - 17 ژانویه 2017
  راهنمای تماس با اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات


اداره بازرسی شرکت مخابرات استان در ساعات اداری آماده پاسخگویی به شکایات عموم مشتریان مخابراتی می باشد.

 33399999     شماره تماس

1