چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 24 جمادى الأولى 1438 - 22 فوریه 2017
  راهنمای تماس با اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات

اداره بازرسی شرکت مخابرات استان در ساعات اداری آماده پاسخگویی به شکایات عموم مشتریان مخابراتی می باشد.

 33399999     شماره تماس