يکشنبه 28 آبان 1396 - 29 صفر 1439 - 19 نوامبر 2017
  راهنمای تماس با اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات

اداره بازرسی شرکت مخابرات استان در ساعات اداری آماده پاسخگویی به شکایات عموم مشتریان مخابراتی می باشد.

 33399999     شماره تماس