سه شنبه 8 فروردين 1396 - 28 جمادى الثانية 1438 - 28 مارس 2017
  راهنمای تماس با اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات

اداره بازرسی شرکت مخابرات استان در ساعات اداری آماده پاسخگویی به شکایات عموم مشتریان مخابراتی می باشد.

 33399999     شماره تماس