سه شنبه 8 فروردين 1396 - 28 جمادى الثانية 1438 - 28 مارس 2017
 آرشیواستعلام
کلمه کلیدی
:
از
تا

4/96

96/4 احداث سایت جدید bts مربوط به فاز 7 در مسیر شماره5 در سطح استان

96/4 احداث سایت جدید bts مربوط به فاز 7 در مسیر شماره5 در سطح استان
دوشنبه 7 فروردين 1396

96/1 احداث سایت های جدید bts مربوط به فاز 7 در مسیر شماره1 در سطح استان

96/1 احداث سایت های جدید bts مربوط به فاز 7 در مسیر شماره1 در سطح استان
دوشنبه 7 فروردين 1396

2/96

96/2 احداث سایت های جدید bts مربوط به فاز 7 در مسیر شماره2 در سطح استان

96/2 احداث سایت های جدید bts مربوط به فاز 7 در مسیر شماره2 در سطح استان
دوشنبه 7 فروردين 1396

3/96

3/96 احداث سایت های جدید bts مربوط به فاز 7 در مسیر شماره 3 در سطح استان

3/96 احداث سایت های جدید bts مربوط به فاز 7 در مسیر شماره 3 در سطح استان
دوشنبه 7 فروردين 1396

208

208 مفصلبندی فیبر نوری

208 مفصلبندی فیبر نوری
يکشنبه 15 اسفند 1395

207 کابل کشی خاکی ،هوائی و مفصلبندی در شهرستان میانه

207 کابل کشی خاکی ،هوائی و مفصلبندی در شهرستان میانه

207 کابل کشی خاکی ،هوائی و مفصلبندی در شهرستان میانه
يکشنبه 15 اسفند 1395

206

استعلام شماره 206 خرید یونیت

استعلام شماره 206 خرید یونیت
شنبه 14 اسفند 1395

197 خرید کابینت نوری

197 خرید کابینت نوری
سه شنبه 10 اسفند 1395

195

195 صندوق کافو

195 صندوق کافو
سه شنبه 10 اسفند 1395

95/196 راه اندازی سیستم interconnection

95/196 راه اندازی سیستم interconnection

95/196 راه اندازی سیستم interconnection
دوشنبه 9 اسفند 1395